• Nutrition
Malnutricia

Malnutrícia (podvýživa)

Podvýživa (malnutrícia, zhoršený stav výživy) je problém, s ktorým sa môžeme stretnúť pri väčšine zdravotných problémov. Veľmi často však býva prehliadaná na úkor základného ochorenia, na ktoré je pacient liečený. Pritom správna výživa zlepšuje znášanlivosť liečby, je spojená s lepším pooperačným hojením a vedie k významne menej častému výskytu infekčných komplikácií a rýchlejšej rekonvalescencii.

Podvýživa sa týka aj starších osôb, u ktorých bežná strava býva často jednostranná, čím dochádza k deficitu dôležitých vitamínov a minerálnych látok.

Viac informácii tu
Product Ensure Plus

ENSURE Plus
Advance – výživa
novej generácie

Ensure Plus Advance pomáha ľuďom s nedostatočnou výživou alebo rizikom podvýživy obnovovať a chrániť to, co potrebujú pre život: netukovú telesnú hmotu.1–3
Nech už se zotavujú po ťažkej chorobe, alebo sa len nemôžu zodvihnúť z kresla, výjsť po schodoch, poskytuje im energiu, ktorú potrebujú, aby mohli žiť plnohodnotný život.4

Viac informácii tu
Privacy Policy
Terms of Use