• Nutrition

Malnutrícia (podvýživa)

Malnutrícia

Celosvetovo jedna z najčastejších diagnóz u lekárov všetkých špecializácií.

Nedostatočný stav výživy (malnutrícia) vzniká v dôsledku nepomeru medzi energetickými a výživovými požiadavkami organizmu na jednej strane a využiteľnou energiou s živinami v potrave na strane druhej. Významnú úlohu zohráva dostupnosť a využiteľnosť živín, hlavne tých nenahraditeľných (esenciálnych aminokyselín, nenasýtených mastných kyselín, vitamínov, minerálov).

Podvýživa (malnutrícia, zhoršený stav výživy) je problém, s ktorým sa môžeme stretnúť pri väčšine zdravotných problémov. Veľmi často však býva prehliadaná na úkor základného ochorenia, na ktoré je pacient liečený. Pritom správna výživa zlepšuje znášanlivosť liečby, je spojená s lepším pooperačným hojením a vedie k významne menej častému výskytu infekčných komplikácií a rýchlejšej rekonvalescencii.

Podvýživa sa týka aj starších osôb, u ktorých bežná strava býva často jednostranná, čím dochádza k deficitu dôležitých vitamínov a minerálnych látok. Aj napriek tomu, že s pribúdajúcim vekom sa znižuje výdaj energie, starší ľudia potrebujú bohatú a vyváženú stravu. Vyvážený stravovací plán je jeden z najlepších spôsobov obrany proti pôsobeniu času. Správna výživa umožňuje plné využitie zdravotného potenciálu aj v seniorskom veku.

U väčšiny osôb ohrozených malnutríciou je vhodným doplnením stravy popíjanie klinickej výživy – sipping. Výhodou tohto spôsobu výživy je skutočnosť, že ide o presne definované zloženia s vyváženým pomerom jednotlivých živín. Prípravky klinickej výživy sa podávajú vždy mimo hlavného jedla, ako doplnok stravy, alebo ako výhradný zdroj výživy. Výhodou pre pacientov je široké spektrum ich chuťových variant.