• Nutrition

Malnutrícia (podvýživa)

Malnutrícia

Celosvetovo jedna z najčastejších diagnóz u lekárov všetkých špecializácií.

Nedostatočný stav výživy (malnutrícia) vzniká v dôsledku nepomeru medzi energetickými a výživovými požiadavkami organizmu na jednej strane a využiteľnou energiou s živinami v potrave na strane druhej. Významnú úlohu zohráva dostupnosť a využiteľnosť živín, hlavne tých nenahraditeľných (esenciálnych aminokyselín, nenasýtených mastných kyselín, vitamínov, minerálov).

Podvýživa (malnutrícia, zhoršený stav výživy) je problém, s ktorým sa môžeme stretnúť pri väčšine zdravotných problémov. Veľmi často však býva prehliadaná na úkor základného ochorenia, na ktoré je pacient liečený. Pritom správna výživa zlepšuje znášanlivosť liečby, je spojená s lepším pooperačným hojením a vedie k významne menej častému výskytu infekčných komplikácií a rýchlejšej rekonvalescencii.

Podvýživa sa týka aj starších osôb, u ktorých bežná strava býva často jednostranná, čím dochádza k deficitu dôležitých vitamínov a minerálnych látok. Aj napriek tomu, že s pribúdajúcim vekom sa znižuje výdaj energie, starší ľudia potrebujú bohatú a vyváženú stravu. Vyvážený stravovací plán je jeden z najlepších spôsobov obrany proti pôsobeniu času. Správna výživa umožňuje plné využitie zdravotného potenciálu aj v seniorskom veku.

U väčšiny osôb ohrozených malnutríciou je vhodným doplnením stravy popíjanie klinickej výživy – sipping. Výhodou tohto spôsobu výživy je skutočnosť, že ide o presne definované zloženia s vyváženým pomerom jednotlivých živín. Prípravky klinickej výživy sa podávajú vždy mimo hlavného jedla, ako doplnok stravy, alebo ako výhradný zdroj výživy. Výhodou pre pacientov je široké spektrum ich chuťových variant.

Privacy Policy
Terms of Use