• Nutrition

เกี่ยวกับเรา

โภชนาการบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการไว้วางใจจากบุคลากรทางการแพทย์

เป็นเวลากว่า 125 ปีที่ผลิตภัณฑ์ของแอ๊บอต ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนาการที่มีชื่อเสียงมากที่สุด บุคคลากรทางการแพทย์และผู้บริโภคต่างมองหา ผลิตภัณฑ์ และต้องการร่วมมือกับเรา

ผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตได้ชื่อว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาการ และสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความ เป็นเลิศ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และอุดมการณ์ของเรา ด้วยการให้โภชนาการที่ดีกว่าเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

การรวมโภชนศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรม

นอกจากนี้เทคโนโลยีทางโภชนาการของเรายังเป็นกลไกสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของโลก ตั้งแต่นมดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิด นมที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต

ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตและพัฒนาการตลอดช่วงอายุในวัยเรียนของเด็ก

เป็นเวลากว่าร้อยปีที่แอ๊บบอต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้วยการมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้ที่อยู่ในชุมชน

อุดมการณ์นี้กลายเป็นมรดกตกทอดของเรา

ในการที่จะมุ่งมั่นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพขอ่งทุกคน

เรามีหน้าที่ที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

แม้แต่ในกลุ่มผู้ยากไร้และผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม หรือเหยื่อจากภัยธรรมชาติ

ความสำเร็จของเราสามารถยืนยันได้จากการที่หุ้นของบริษัทติดอยู่ในกลุ่มดัชนีดาวน์โจนส์อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มดัชนีดาวน์โจนส์จะต้องเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ติดอับดับ 10

เปอร์เซ็นของบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า 2,500 บริษัท

Privacy Policy
Terms of Use