• Nutrition

ความมุ่งมั่นของเรา

คำมั่นสัญญาของแอ๊บบอต คือ คำมั่นสัญญาถึงงานที่เราทำนั้นเพื่อชีวิตและสุขภาพ

แอ๊บบอตเป็นผู้นำในด้านการผลิตนมดัดแปลงสำหรับเด็ก เรามีความเห็นตรงกับองค์กรเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ ทั่วโลกว่าน้ำนมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดของลูกน้อย อย่างไรก็ตาม หากทารกไม่สามารถทานนมแม่ได้ ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงของแอ๊บบอตจะให้คุณค่าทางอาหารที่สูง โดยที่ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมาตรฐานรับรองและถูกต้องตามกฏเกณฑ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารเสริมและอาหารทดแทนนมแม่ (the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes) - หรือกฏเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

นอกจากนี้ เรายังคอยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และความรู้แก่คุณแม่มือใหม่และครอบครัวให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพอยู่เสมอ

เมื่อไม่สามารถทานนมแม่ได้ ทารกควรได้รับนมดัดแปลงที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก ผลิตภัณฑ์

ของแอ๊บบอต จะให้คุณค่าทางสารอาหารที่มากกว่าอาหารทดแทนนมแม่ทั่วไปที่ปรุงขึ้นเองในบ้าน

เช่น นมวัว หรือน้ำข้าว

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้นมเด็ก เช่น วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และคำ

แนะนำจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เราขอสนับสนุนให้ผู้ปกครองและที่ปรึกษาด้านสุขภาพสามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กจากทุกแหล่งตามแต่ที่กฏหมายส่วนท้องถิ่นจะอนุญาต

แอ๊บบอตมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรมและพัฒนานมดัดแปลงสำหรับเด็กเพื่อให้มีคุณค่าทางอาหาร

ใกล้เคียงกับนมแม่ให้มากที่สุด

การเอาใส่ใจดูแลเป็นหัวใจของการทำงานของเรา และ สร้างให้เราทุ่มเทความรับผิดชอบไปสู่ผู้คน

ที่เราดูแลอยู่

เราเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี : ที่มีแนวโน้มถึงพัฒนาการอย่างยิ่งใหญ่ ถึงสุขภาพ และการทำงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์

เราเล็งเห็นถึงคุณค่าความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ : เทคโนโลยี ตลาด และผู้คน เราเชื่อว่าในความหลากหลายที่เรามีนั้น สร้างสรรค์ให้เกิดไอเดียและพัฒนาวิธีการรักษา ดูแลสุขภาพแบบใหม่ที่ดีกว่า

เราพยามยามที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้คนที่เราดูแล : โดยการมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยมนุษย์สัมพันธ์อันดี และมีบุคคลิกพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ จริงใจ เชื่อถือได้

เรารักษาความสำเร็จให้ธุรกิจและผู้คนที่เราดูแล : ด้วยการยึดถือในแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่มีมากว่า 100 ปี สร้างสรรค์ความเอาใจใส่ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทุกงานที่เราทำ

Privacy Policy
Terms of Use